You are here

PRIVACY Privacybeleid

PRIVACY

Privacybeleid

 

Wij hopen dat u een probleemloze toegang hebt tot alle informatie/aanbiedingen op onze website. Wij garanderen u dat wij uw persoonlijke, elektronische gegevens op zeer verantwoorde manier in strikte naleving van de wettelijke bepalingen verwerken.
De volgende gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgesteld om u te informeren over de specifieke maatregelen die wij getroffen hebben om uw gegevens en de omgang daarmee te beschermen.

1. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend met uw toestemming

Vanwege gegevensbeveiliging worden de volgende gegevens in een logbestand opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt:

• IP-adres
• Datum en tijd van het bezoek
• Naam van het opgehaalde bestand
• Toegangsstatus (OK, gedeeltelijke inhoud, document niet gevonden enz.)
• Pagina van waaruit het bezoek is begonnen
• Topniveaudomein (bijvoorbeeld *.de, *.eu, *.com enz.)
• Gebruikte webbrowser
• Gebruikte besturingssysteem.

Kühne gebruikt deze gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het aantal bezoeken op welke dagen te bepalen.
Kühne gebruikt daarom deze gegevens niet op persoonlijke wijze.
De gegevens worden beschermd tegen het gebruik door ongeautoriseerde personen en worden niet doorgegeven aan derden.

Maar in uitzonderlijke gevallen gebruiken we uw persoonlijke gegevens wanneer het absoluut noodzakelijk is voor campagnes of prijsvragen en wanneer u uitdrukkelijk en onbetwistbaar uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Om deze details tegen verandering, diefstal of toegang door derden te beschermen, hebben wij de noodzakelijke elektronische beschermingsmaatregelen getroffen.

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk verwijderd aan het einde van de bijbehorende campagnes/prijsvragen, tenzij u uitdrukkelijk hebt gevraagd om deze op te nemen in de maillijst voor de Kühne-nieuwsbrief.

2. Links naar websites van derden

Ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid biedt Kühne op zijn website zogeheten links (koppelingen) aan naar andere websites.
Door het aanklikken van bepaalde links op onze website kan dat onder bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat u de betreffende website verlaat en wordt doorgestuurd naar een externe “vreemde” website van een derde partij. Dergelijke websites van derden vallen niet onder de invloed van Kühne en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid en de wettigheid van de inhoud of de aanbiedingen en diensten die daar worden aangeboden.

Voor het plaatsen van links naar onze website op een externe website is altijd vooraf de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Carl Kühne KG vereist.

3. Sociale netwerken

Op onze website biedt Kühne ook links aan naar externe sociale netwerken. Deze links worden niet meteen geactiveerd zodra u onze website bezoekt, maar alleen wanneer u op de betreffende link klikt. Wanneer u op een dergelijke beschikbare link klikt, kan het zijn dat uw gebruikersgegevens worden doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk en daar worden verwerkt.

Wanneer u wilt voorkomen dat uw bezoek aan onze website bekend wordt in uw sociale netwerk, moet u zich eerst afmelden bij uw account van het sociale netwerk voordat u op de link klikt.

We hebben geen invloed op de omgang en de verwerking van uw gegevens in het sociale netwerk nadat op de link is geklikt. De omgang met uw gegevens daar is daarom uitsluitend onderworpen aan de regelgeving en de verantwoordelijkheid van het betreffende netwerk.
   

4. Cookies (zogeheten trackingtechnologie)

We gebruiken tevens cookies om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken.
Tijdens het gebruik van onze websites worden er kleine tekstbestanden gemaakt die op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van de cookies kunnen we de gebruikers herkennen die onze websites regelmatig gebruiken. Het spreekt vanzelf dat deze herkenning plaatsvindt zonder een volledig IP-adres op te slaan, d.w.z. anoniem zonder de persoonlijke details op te slaan. Zodoende kunnen gebruikers niet terugvervolgd worden.

Vanwege de herkenning kunnen we onze websites op maat maken voor de wensen van onze bezoekers en daardoor geoptimaliseerde informatie bieden.

Deze herkennings- en paginaoptimalisatiedienst wordt geleverd door Etracker GmbH. Wij hebben voor deze firma gekozen, omdat die in Hamburg gevestigd is en zodoende onder de Duitse privacywetgeving valt.

U kunt de hierboven genoemde dienst echter uitschakelen door de volgende link te gebruiken: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb. Mocht u de service uitschakelen, dan kunt u onder omstandigheden niet alle websitediensten volledig benutten.
     
Het verwijderen van de cookies voor herkennings- en siteoptimalisatie die al op uw computer zijn opgeslagen, gebeurt door het verwijderen van tijdelijke websites. 

5. Bescherming van kinderen en jongeren

Bij campagnes of prijsvragen slaan we bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens op van kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar, tenzij de ouders of voogden hiermee instemmen. Bij ontvangst van een bericht van de ouders of de voogden zullen we daarom dergelijke gegevens meteen wissen.

6. Gegevensbeveiliging

In het geval van elektronisch contact of communicatie worden de gegevens van de gebruiker, als regel, via een open netwerk verzonden dat voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast passeren gegevens landsgrenzen, ook als de zender en de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden. Wanneer de afzonderlijke gegevenspakketten in gecodeerde vorm worden verzonden, blijven zender en ontvanger echter ongecodeerd. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat verzonden gegevens door derden kunnen worden bekeken en dat het contact met Kühne kan worden hergebruikt.

Houd er daarom rekening mee dat door systeemgerelateerde redenen geheimhouding bij communicatie via e-mail niet gegarandeerd is.

Binnen Kühne, worden persoonlijke gegevens verzonden en opgeslagen in een beveiligde omgeving (bijvoorbeeld met firewalls), mits u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens op te slaan. Kühne neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet door derden kunnen worden bekeken.
Dat geldt niet voor partners die namens Kühne diensten aanbieden aan de bezoekers van de website. Maar Kühne heeft de uitdrukkelijke garanties gekregen dat de partners een soortgelijk privacy- en beveiligingsbeleid hanteren. 

7. Openbaarmaking van gegevens vanwege verplichte, officiële verordeningen

In uitzonderlijke gevallen kan Kühne verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar te maken, vanwege verplichte, wettelijke regels of officiële verordeningen. 

Wanneer een dergelijke verplichting zich voordoet, zal Kühne deze zorgvuldig controleren voordat de gegevens worden vrijgegeven.

8. Databeschermingsmedewerker/communicatie over de gegevensbescherming

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet contact op te nemen met onze databeschermingsmedewerker.
Neem contact op via e-mail datenschutzbeauftragter@kuehne.de of via het postadres Carl Kühne KG (GmbH & Co.), Data Protection Officer, Kühnehöfe 11, D-22761 Hamburg.

9. Veranderingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Kühne behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring op elk moment aan te passen zonder voorafgaande melding en zonder vermelding van redenen overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsverordeningen.

Stand: [17.03.2015]

© CARL KÜHNE KG (GmbH & Co.) 2015. Alle rechten voorbehouden