You are here

MILIEU

SPEELT BIJ ONS EEN BELANGRIJKE ROL

MILIEU

SPEELT BIJ ONS EEN BELANGRIJKE ROL

UIT RESPECT VOOR MOEDER NATUUR

Energie-efficiëntie

Bij Carl Kühne KG (GmbH & Co.) houden we ons al jaren bezig met het belangrijke thema van de respectvolle en bewuste omgang met hulpbronnen. De milieubescherming is daarom een integraal onderdeel van onze bedrijfspraktijken. Centraal daarbij staan de activiteiten ‘Verhoging van de energie-efficiëntie’, ‘Verlaging van de emissies’ en ‘Ontzien van hulpbronnen’.

Transport en CO2-emissies

Wij hebben onze doelstellingen gelijkgeschakeld met de kerndoelstellingen van de Bondsrepubliek Duitsland in de energie- en klimaatpolitiek: tot 2020 willen wij in totaal 40% van de broeikasgassen verminderen in vergelijking met de emissies uit 1990. Tevens hebben we als doel gesteld om tot 2020 20% minder olie en gas en 10% minder stroom in vergelijking met 2008 te verbruiken. Zodoende zijn de jaarlijkse doeleinden gedefinieerd als 2% minder olie- en gasverbruik en 1% minder elektriciteitsverbruik. In 2015 werd ons energiemanagementsysteem conform DIN ISO 50001 gecertificeerd. In een huidig project zijn de pompsystemen geoptimaliseerd en door efficiëntere pompen vervangen. Daarmee besparen we jaarlijks 35.000 kW/h stroom, wat overeenkomt met 17 ton CO2. Via onze buitendienstsamenwerking met de firma Continental Food realiseren we nog verdere besparingen. Hier ontstaan synergie-effecten die resulteren in een verlaging van 700.000 gereden kilometers. Dat komt weer overeen met een verminderde CO2-uitstoot van 90 ton. Alleen door deze maatregelen kon Carl Kühne KG (GmbH & Co.) al een verlaging realiseren van zo’n 1300 ton CO2. Ter vergelijking: dit komt overeen met ca. 2,7 miljoen KW/h, het gemiddelde stroomverbruik van 600 4-persoons huishoudens in een jaar.