You are here

Onze bijdrage voor uw welzijn

ONS GROTE KAPITAAL

Onze bijdrage voor uw welzijn

ONS GROTE KAPITAAL

Waardering en medewerkersontwikkeling

Wij zetten ons in om het Kühne-personeel te stimuleren en te helpen in hun competenties, omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen de individuele bijdragen van alle medewerkers Kühne tot een succesvolle onderneming maken. Daarvoor vormen regelmatige personeelsontwikkelingsgesprekken het kader voor een gerichte uitwisseling tussen management en personeel. Op basis van de ondernemings- en de afzonderlijke afdelingsstrategieën worden dan doelstellingen en prioriteiten vastgelegd die bereikt, resp. gerealiseerd moeten worden. Opleidingsmaatregelen, die zowel beroepsspecifiek (bijvoorbeeld IT-opleidingen) als ook persoonsspecifiek (bijvoorbeeld management training) gekozen worden, moeten daarbij ondersteunen en het know-how in het bedrijf achtereenvolgens uitbreiden. De prestaties van onze medewerkers verdienen aandacht en waardering. Met de onderscheiding “Kühne Champion” worden jaarlijks verschillende medewerkers of teams geëerd die in het bijzonder prestaties leveren in de categorieën Groei & innovatie, Medewerkers & ondernemingscultuur en Kostenefficiëntie & procesoptimalisatie. De categorieën bieden een omvangrijke bandbreedte waaruit de nominaties van alle collega's tot “Kühne Champion” kunnen worden geselecteerd. Alle medewerkers kunnen “Kühne Champion” worden, ongeacht hun positie. Bovendien wordt eenmaal per jaar de Kühne stimuleringsprijs uitgereikt. Deze vormt een speciale waardering voor jonge, ambitieuze talenten die - ongeacht of ze nog in opleiding zijn of al bij Kühne werkzaam zijn - op basis van speciale prestaties met behulp van een beurs worden gestimuleerd.

Gezondheid en preventie

Wij willen onze medewerkers ondersteunen bij een gezonde leefwijze, want de gezondheid van alle medewerkers gaat ons aan het hart. Daarvoor organiseren wij tweemaal per jaar een gezondheidsdag in de vestiging in Hamburg. De medewerkers hebben hier de mogelijkheid om zich uitgebreid te laten informeren over gezondheidsthema's en gezonde leefwijzen op de werkplek en in de vrije tijd. Verder kunnen ze deelnemen aan sportactiviteiten en ontspanningsoefeningen. Bovendien geven experts in individuele adviesgesprekken of algemene lezingen tips en trucs voor gezonde keuzes tijdens de werkdag in kantoor en thuis. Met deze evenementen willen we onze medewerkers motiveren tot een duurzame, actieve en gezonde leefwijze. In al onze vestigingen en met name in de productievestigingen wordt veiligheid op de werkplek erg belangrijk gevonden. Speciaal opgeleide arbo-experts controleren continu de naleving van de wettelijk geldende arbobepalingen. Verder vinden er regelmatig terugkerende opleidingen plaats voor onze medewerkers om ongevallen op de werkplek te vermijden.